Klachtenregeling voor cliënten, hulpverleners en leveranciers 

  • Klachten van cliënten, hulpverleners en leveranciers kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van voedselbank Walcheren (secretaris@vbwalcheren.nl). Een vertegenwoordiger van het bestuur zal binnen een week contact opnemen met degene die de klacht indiende en de klacht dan verder afhandelen. 
  • Betreft het een klacht die de hele organisatie aangaat dan kun je contact op nemen met Voedselbanken Nederland. Daar wordt dan verder de landelijke klachtenprocedure (vermeld op de website) gevolgd.