Criteria

Wilt u klant worden bij de voedselbank? Dan moet u aan een aantal criteria voldoen. U kunt alleen een aanvraag indienen voor voedselhulp via de instanties waarmee Voedselbank Walcheren samenwerkt. Met deze partijen zijn hierover afspraken gemaakt. De beoordeling van de aanvraag gebeurt door Voedselbank Walcheren op basis van de informatie die door de instantie is ingevuld en gecontroleerd.

Kom ik in aanmerking voor de voedselbank?

U kunt zelf uitrekenen of u misschien recht heeft op een gratis voedselpakket van de voedselbank. Hiervoor kunt u het rekenformulier gebruiken op de website van Voedselbank Nederland: link naar rekenvoorbeeld. Hierin vult u uw inkomsten en uitgaven in en ziet u automatisch wat u overhoudt aan leefgeld. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een voedselpakket, ga dan langs bij één van de genoemde instanties om een intakeformulier in te laten vullen.

Let op: u kunt aan het rekenformulier geen rechten ontlenen. Het ingevulde formulier is geen garantie dat u echt recht heeft op een gratis voedselpakket.