Voedselbank Walcheren

Zeker 160 Nederlandse voedselbanken en acht distributiecentra strijden samen voor een vermindering van (verborgen) armoede. Dit doen ze door levensmiddelen in te zamelen bij producenten en distributeurs en deze te verdelen onder particuliere gezinnen en organisaties. Zo gaan de voedselbanken ook verspilling van levensmiddelen tegen, dringen ze het sociaal isolement terug van personen met een laag inkomen en stimuleren ze deelname van vrijwilligers. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de samenleving! Een van die voedselbanken zijn wij: Voedselbank Walcheren.

Historie

Voedselbank Walcheren is opgericht in 2004. Het is ontstaan door een initiatief van het voorgangersechtpaar Daniël en Saskia van der Meer van de Nieuw Leven Gemeente in Middelburg. Bij de opzet van deze voedselbank is contact gelegd met alle kerken op Walcheren. Veel kerken reageerden hierop positief en ondersteunen de voedselbank van harte. Voedselbank Walcheren werkt samen met Voedselbanken Nederland en is aangesloten bij de Europese Federatie van Voedselbanken.