Doneren

Inzamelen met uw school, organisatie, club, kerkgenootschap?

Wij zijn heel blij dat er regelmatig inzamelingsacties worden georganiseerd!

Let er bij de inzamelingsacties op dat de producten nog ruim binnen de houdbaarheidsdatum vallen.

Neemt u voor het organiseren contact op met onze coördinator Willem Tak via coordinator@vbwalcheren.nl of op 0118-627379. We geven u graag advies over bijvoorbeeld de soorten producten waar behoefte aan is.