Voedselbank Walcheren is een non-profitorganisatie. We werken uitsluitend met vrijwilligers en de producten die wij ontvangen zijn gratis. Toch hebben wij kosten aan bijvoorbeeld het gebouw waarin we het voedsel opslaan en uitdelen en aan de busjes die we inzetten. Ontvangen we te weinig boodschappen om alle cliënten te voorzien, dan kopen we extra producten in. We zijn dan ook erg blij met uw financiële steun.

Direct overmaken

Wilt u direct online doneren? Dat kan via de fundraisingwebsite Whydonate.

Natuurlijk kunt u ook direct geld aan ons overmaken:

NL70RABO0102374341
t.n.v. Stichting Voedselbank Walcheren

Bedankt voor uw steun!

Omdat wij vaak niet kunnen achterhalen van wie de gift afkomstig is, vragen wij u een brief of e-mail te sturen naar de penningmeester via onderstaand adres. Hierin vermeldt u uw naam/organisatie, uw adres, de datum en het bedrag dat u heeft gestort. Zo kunnen we u bedanken voor uw steun!

Voedselbank Walcheren
T.a.v. penningmeester
Althoornweg 12
4337 WW Middelburg
E-mail: penningmeester@vbwalcheren.nl

Nalaten

Het kan voorkomen dat iemand bij overlijden Voedselbank Walcheren een geldbedrag wil nalaten. Wilt u dit, dan is het belangrijk dit goed op papier vast te leggen. U kunt hiervoor een testament laten opstellen waarin u dit legaat meeneemt. Het is erg belangrijk de juiste naam vast te leggen, namelijk: ‘Stichting Voedselbank Walcheren, gevestigd te Middelburg’. U kunt hieraan toevoegen: ‘ingeschreven in handelsregister bij Kamer van Koophandel onder nr. 22056427’. Zo weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

Giften en de fiscus

Doet u een gift aan Voedselbank Walcheren? U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Kijk op de website van de Belastingdienst voor uw situatie.