Privacy statement Voedselbank Walcheren 

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van uw privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en bewaren (‘verwerken’). 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Uw gegevens als klant verwerken wij om de levering van de voedselpakketten mogelijk te kunnen maken. Uw gegevens als vrijwilliger verwerken wij in het kader van uw werkzaamheden als vrijwilliger. 

De belangrijkste grondslagen op basis waarvan wij uw gegevens verwerken is wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer wij uw toestemming hebben om uw gegevens te verwerken. Als uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Na het intrekken van uw toestemming zal de Voedselbank uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er een andere grondslag is op basis waarvan wij uw gegevens verwerken.
In enkele gevallen verwerkt de Voedselbank uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. 

Welke gegevens verwerken wij? 

Hieronder leest u wat voor soort persoonsgegevens wij van u verwerken. 

  • Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven. 
  • Wanneer u als vrijwilliger bij de Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken. 
  • Als u een donatie doet aan de Voedselbank verwerken wij uw naam, contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft 
  • Wij verwerken uw contactgegevens als u leverancier bent van de Voedselbank. 
  • De website van onze voedselbank maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Cookieverklaring op onze website. 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer gebruik maakt van een van onze diensten of bij ons betrokken bent. We zullen uw gegevens ook niet delen met derden, tenzij wij verplicht zijn uw gegevens te delen op basis van wetgeving of wij hiervoor vooraf uw toestemming hebben gekregen.
We nemen daarnaast passende maatregelen om ervoor te zorgen dat het risico op misbruik van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. 

Wat zijn uw rechten? 

Op grond van de AVG heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn en het recht uw gegevens te laten verwijderen. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijdert de Voedselbank uw gegevens uit onze systemen verwijderen.
U heeft voorts in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek. 

Heeft u een vraag of een klacht? 

Als u na het doorlezen van deze privacyverklaring vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres: 

Voedselbank Walcheren, Althoornweg 12, 4337 WW Middelburg
secretaris@vbwalcheren.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).