Doneren

Missie

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen op Walcheren en doen dit uitsluitend met vrijwilligers.

Doelstelling

Voedselbank Walcheren wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Walcheren.

Nevendoelen

  • Het terugdringen van het sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen moet rondkomen.
  • Het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het initiatief waardoor een grote betrokkenheid ontstaat bij de samenleving. De hele organisatie wordt gedragen door enkel vrijwilligers.