Voedselbank Walcheren helpt mensen in nood door hen tijdelijk van voedselhulp te voorzien. Iedere week kunnen klanten een gratis pakket ophalen met producten. Omdat we afhankelijk zijn van wat we ontvangen, verschilt de samenstelling van het voedselpakket per week en per voedselbank.

Aanvraag en toekenning

Wilt u klant worden bij de voedselbank? Dan moet u aan een aantal criteria voldoen. Aan de hand van een rekenformulier kunt u zelf uitrekenen of u misschien recht heeft op een gratis voedselpakket van de voedselbank. U kunt alleen een aanvraag indienen voor voedselhulp via onderstaande instanties waarmee Voedselbank Walcheren samenwerkt. Met deze partijen zijn hierover afspraken gemaakt. De beoordeling van de aanvraag gebeurt door Voedselbank Walcheren op basis van de informatie die door de instantie is ingevuld en gecontroleerd. De goedgekeurde instanties waarmee Voedselbank Walcheren samenwerkt, zijn:

Sociale kaart

Naast Voedselbank Walcheren zijn er meer instanties die ondersteuning bieden aan inwoners van Walcheren. Hier kunt u voor weinig geld eten en kleding krijgen of van andere diensten gebruikmaken. Op de sociale kaart zijn deze organisaties terug te vinden.

Voedselhulp is noodhulp

De voedselbank helpt mensen door hen tijdelijk van voedselpakketten te voorzien in tijden van nood. Periodiek toetsen we of voedselhulp nog nodig is. Daarom ontvangen klanten in eerste instantie voedselpakketten voor (maximaal) zes maanden. Een maand voor de einddatum kunnen klanten een nieuwe aanvraag indienen via een van de bovenstaande instanties. Er kan maximaal tot drie jaar worden verlengd.

Overzicht Zeeuwse Voedselbanken

Wist u dat Voedselbank Walcheren ook fungeert als distributiecentrum voor Zeeland? In totaal telt Nederland acht van deze centra. In Zeeland zijn vijf voedselbanken actief. Naast Voedselbank Walcheren zijn dit: