Garantstelling van rijksoverheid in geval van extreme groei en voedseltekorten bij de voedselbanken

De publicatie in de Trouw van 17 december heeft bij diverse mensen tot verwarring geleid. Er komen veel vragen over en in de bijlage heeft Tom Hillemans, voorzitter van de Voedselbanken Nederland, de situatie duidelijk uiteengezet:

Houten, 17 december 2020
De publicatie in de Trouw van 17 december heeft bij diverse mensen tot verwarring
geleid. Wij vinden dit vervelend en willen de situatie graag duidelijk uiteenzetten.
De rijksoverheid stelt voor volgend jaar een vangnet van 4 miljoen euro voor de
voedselbanken beschikbaar. Dat geld mag alleen met toestemming van de
rijksoverheid besteed worden om voedsel van te laten kopen, als er door de verwachte
toename van het aantal klanten door de economische crisis onvoldoende voedsel
beschikbaar is. Anders gezegd: als er dan bij de voedselbanken geen voedseltekorten
ontstaan, gaat het geld weer terug naar de rijksoverheid!
Bij het uitbreken van de coronacrisis begin dit jaar was ook sprake van een vangnet
van 4 miljoen euro voor het geval alle voedselbanken dicht moesten en de klanten toch
eten moesten hebben. Voedselbanken hoefden gelukkig geen gebruik van dit
vangnet te maken, omdat het lukte de door corona gesloten voedselbanken en
distributiecentra weer open te krijgen. Deze 4 miljoen euro, die dus niet is uitgegeven,
is precies hetzelfde geld als hierboven beschreven en dat nu voor het komende jaar
wederom beschikbaar wordt gesteld als dat nodig is.
Het totale bedrag van het vangnet om volgend jaar voedsel van te kopen, als dat nodig
is, bedraagt 5 miljoen euro. Namelijk de zojuist genoemde 4 miljoen euro plus een
miljoen van het Europees Sociaal Fonds. De verwachting is dat uit dit fonds de
komende 7 jaar elk jaar één miljoen euro voor de voedselbanken beschikbaar komt als
dat nodig is.
De waarde van het voedsel in de pakketten die de voedselbanken nu al verspreiden is
ruim 1 miljoen euro per week.
De toegezegde subsidie van de overheid is uitsluitend bedoeld om er voedsel van te
kopen als dat volgend jaar nodig is en dus niet voor de kosten die nodig zijn voor het
samenstellen en distribueren van voedselpakketten; zoals huisvesting,
transportmiddelen, brandstof en voedselveiligheid.
Het geld dat nu met de missie van 538 wordt opgehaald is hard nodig om deze kosten
(5 euro per pakket) van de 172 voedselbanken en 10 distributiecentra te kunnen
betalen.
Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers, niemand wordt door ons betaald.”