Week van de voedselbanken: 12 – 18 oktober

Op 16 en 17 oktober (week 42) vallen elke jaar respectievelijk Wereld Voedsel dag en Wereld Armoededag. Beide thema’s raken de kern van het werk van de voedselbanken. In onze missie staat vastgelegd dat wij voedsel inzamelen dat anders verspild zou worden. En dat uitdelen aan mensen die dat heel hard nodig hebben. Voedselbanken strijden zo tegen voedselverspilling.

Om die reden is week 42 de Week van de Voedselbanken. In onze regio willen we extra aandacht vestigen op het werk van de Voedselbank Walcheren, door o.a. de buitenreclame (affiches aan de lantaarnpalen langs wegen).  Ons doel deze week, is om de drempel te verlagen: niemand gaat “ voor z’n lol”  naar de Voedselbank, maar…….het kan echt iedereen overkomen dat je onder de armoedegrens belandt. Denk b.v. alleen maar eens aan de gevolgen van de Coronacrisis voor vele werknemers. Velen verliezen hun baan of zien hun inkomsten drastisch teruglopen. Dan kun je (tijdelijk) rekenen op de ondersteuning van de Voedselbank Walcheren.  Onze vrijwilligers zijn hard aan de slag om zo veel mogelijk levensmiddelen in te zamelen, en we willen die graag uitdelen  en die vervolgens uit te delen aan iedereen die daarvoor in aanmerking komt!

Komt u in aanmerking voor de Voedselbank? U kunt zelf uitrekenen of u misschien in aanmerking komt voor een gratis voedselpakket van de Voedselbank. Hiervoor kunt u het rekenformulier op onze website gebruiken. Hierin vult u uw inkomsten en uitgaven in en ziet u automatisch wat u overhoudt aan leefgeld. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een voedselpakket, ga dan langs bij één van de genoemde instanties om een intakeformulier in te laten vullen.